Ondanks dat ik constant zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website geef, kan het mogelijk zijn dat de informatie die hierop vermeld wordt onjuist of onvolledig is.

De informatie, die u op www.voorzorgfysio.nl (later te noemen als de of deze site) vindt, wordt regelmatig aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde, met onmiddelijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Ik kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Ik sluit alle aansprakelijkheid uit voor iedere directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, of met de tijdelijke onmogelijkheid deze te kunnen raadplegen.

Ik ben ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van de website en ook niet aan de antwoorden op de door u gestelde vragen. Eventuele prijzen, foto’s, en tekstinformatie zijn ten allen tijde voorbehouden.

Het veelvoudigen, kopieeren en/of openbaren van elk onderdeel van deze site is enkel toegestaan met schriftelijke toestemming.