geriatrie fysioAls geriatriefysiotherapeut  ben ik  gespecialiseerd in het behandelen van ouderen met meervoudige gezondheidsproblemen. Naast de gevolgen van de aandoening neem ik alle factoren in de behandeling mee die van invloed kunnen zijn op het functioneren en herstel. Denk hierbij aan herstelvertragende factoren als rouw, stress, sociale omgeving.Ik heb kennis van ouderdomsziekten en de daarbij passende fysiotherapeutische behandeling. Bijvoorbeeld als gevolg van arthrose, hart- en vaat problematiek, dementie of een ongeval met als gevolg een heupfractuur.Als geriatriefysiotherapeut analyseer ik uw situatie en stel op basis daarvan in overleg met u een behandelplan op. Centraal doel is altijd uw kwaliteit van leven en de daarbij behorende zelfredzaamheid te optimaliseren. De behandeling vindt meestal plaats bij u thuis, maar indien mogelijk en gewenst kunt u ook naar de praktijk komen.

De geriatriefysiotherapeut is geregistreerd in het centraal kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG).